Rejestracja spółek z o.o.

Rejestracja spółek z o.o.

Nasze usługi obejmują pełne wsparcie w procesie rejestracji różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, dbając o solidne fundamenty od samego początku. Poza samą rejestracją w odpowiednich rejestrach, sięgamy dalej – zgłaszamy się do wszystkich właściwych organów administracji publicznej i monitorujemy oraz aktualizujemy dane według potrzeb.

Nasze usługi rejestracyjne to:

Rejestracja i likwidacja spółek:
– Aktywny udział w procesie rejestracji i likwidacji zarówno spółek osobowych, w tym S24, jak i spółek kapitałowych, w tym S24.
– Opracowywanie umów/statutów spółek oraz kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji spółek w rejestrach KRS, GUS, US, ZUS.

Rejestracje Jednoosobowych Działalności Gospodarczych (JDG):
– Pomoc w zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym złożenie wniosku do CEIDG.

Rejestracje i aktualizacje danych przed organami administracji publicznej:
– Pomoc w realizacji podstawowych celów ewidencyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej po zarejestrowaniu podmiotu w odpowiednich rejestrach przed US i ZUS.
– Przygotowanie niezbędnych formularzy i pism oraz rejestracja jako czynny podatnik VAT.
– Wykonywanie czynności sprawdzających oraz rejestracja jednostek lokalnych, podmiotów leczniczych, laboratoriów medycznych i zakup kas fiskalnych.
– Wykonywanie wszelkich późniejszych aktualizacji danych przed organami US, ZUS, RPWDL, KIDL i innymi.

Biała Lista Podatników VAT:
– Pomoc w wpisaniu na Białą Listę Podatników VAT dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.