Audyty firm

Audyty firm: prawne, księgowe, kadrowo-płacowe

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych audytów, które obejmują zarówno aspekty prawne, księgowe, jak i kadrowo-płacowe. Nasze usługi audytorskie są niezwykle wszechstronne i skupiają się na analizie różnych obszarów działalności klienta, mając na celu zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz optymalizację procesów biznesowych.

Nasze audyty obejmują:

Audyty prawne: Przeprowadzamy szczegółową analizę dokumentacji prawnej klienta, identyfikując wszelkie potencjalne ryzyka prawne oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami. Nasz zespół ekspertów prawnych zajmuje się oceną umów, regulaminów, oraz innych dokumentów prawnych, aby zapewnić klientowi pełną ochronę i zgodność z prawem.

Audyty księgowe: Analizujemy księgi rachunkowe klienta, sprawdzając ich poprawność i zgodność z obowiązującymi standardami rachunkowości. Nasze audyty obejmują weryfikację danych finansowych, sprawdzenie zgodności z prawem podatkowym oraz ocenę skuteczności systemów raportowania finansowego.

Audyty kadrowo-płacowe: Przeprowadzamy szczegółową analizę procesów związanych z kadrą i płacami, w tym ocenę zgodności z przepisami prawa pracy oraz ocenę skuteczności systemów wynagradzania. Nasze audyty obejmują także sprawdzenie poprawności ewidencji czasu pracy, zgodność z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych oraz ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

Dzięki naszym usługom audytoryjnym, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami oraz że wszelkie potencjalne ryzyka zostały zidentyfikowane i odpowiednio zarządzane. Nasz zespół ekspertów posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do przeprowadzenia kompleksowej analizy każdego aspektu działalności klienta, co pozwala nam zapewnić naszym klientom spokój umysłu i pewność prawna w prowadzeniu ich biznesu.