Księgowość

Dlaczego właśnie my?

Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w zakresie księgowości, zapewniając obsługę dokumentacji rachunkowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Oprócz podstawowych usług księgowych, zapewniamy szereg dodatkowych rozwiązań i udogodnień, które w połączeniu z naszą bieżącą obsługą zapewniają Państwu pełny komfort i bezpieczeństwo.

Nasze usługi obejmują także pełną obsługę zatrudnienia, oferując profesjonalne doradztwo z zakresu kadr i płac oraz wsparcie w sprawach związanych z prawem pracy.

Pracujemy zarówno na popularnych programach księgowych, takich jak Insert oraz programach autorskich naszych Klientów, jak również na platformach takich jak Optima, zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Dla wygody naszych klientów udostępniamy panel elektronicznego obiegu dokumentów, który służy nie tylko do przetwarzania dokumentów księgowych, ale także do generowania raportów, monitorowania płatności, oraz przechowywania elektronicznych teczek akt osobowych i innych dokumentów.

W razie potrzeby, służymy również aktywną pomocą w zakupie i wdrożeniu programów magazynowych oraz produkcyjnych.

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla szerokiej gamy form prowadzenia działalności gospodarczej, włączając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne, a także dla fundacji i stowarzyszeń.

 

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

 • Bieżąca dekretację operacji gospodarczych,

 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych CIT, VAT, VAT-UE,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

 • Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu,

 • Bieżący kontakt z organami administracji publicznej,

 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta,

 • Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów

 • Prowadzenie teczek akt osobowych (w tym elektronicznych),
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracowników i członków ich rodzin,
 • Sporządzanie dla pracowników zaświadczeń i innych dokumentów,
 • Obsługa ZUS PUE w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich pracowników,
 • Opracowywanie raportów na rzecz organów administracji publicznej,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta,
 • Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK VAT,
 • Pomoc w doborze oznaczeń towarów i usług wymaganych przez pliki JPK VAT 

 

 • Dobór formy opodatkowania pod kątem wysokości składek ZUS,
 • Bieżące rozliczanie i raportowanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek jednoosobowych i zarządów,
 • Raporty i deklaracje roczne
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT,
 • Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji do ZUS, PFRON oraz PPK,
 • Bieżący kontakt z organami administracji publicznej

 

 

 

 • Elektroniczne teczki akt osobowych,
 • Miesięczny monit sytuacji kadrowo-płacowej w formie usystematyzowanego zbioru informacji na temat zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem kompletności ich dokumentów,
 • Miesięczny monit spraw kadrowo-płacowych w toku – w formie informacji podsumowującej o sprawach urzędowych, administracyjnych (w tym dotyczących pozwoleń i legalizacji pobytu pracowników),
 • Controlling kadrowo-płacowy, w tym kontrolowanie terminów kończących się umów, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP,
 • Możliwość dopasowania usługi do potrzeb Klienta
 • Prognoza wysokości daniny w trakcie trwania roku podatkowego,
 • Ujęcie całościowe dochodów ze wszystkich źródeł,
 • Rozliczanie i raportowanie 
 • Bieżące raporty do US i ZUS,
 • Sprawozdania finansowe: dokumenty finansowe i zatwierdzenia do KRS (RDF),
 • Sprawozdania roczne i ad hoc do GUS, NBP, Urzędów Wojewódzkich, banków i innych

Współpracujemy już z kilkunastoma świetnymi firmami. Uważamy, że powinieneś dołączyć do nich, jeśli szukasz najwyższej jakości usług.

Dane kontaktowe:

Media społecznościowe