Kadry

Obsługa kadrowa w spółce z o.o.

Obsługa kadrowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje szeroki zakres usług, zapewniając kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich kwestii związanych z personelem. Nasze działania w obszarze kadrowym obejmują:

1. Prowadzenie teczek akt osobowych (w tym elektronicznych): Staranne zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym prowadzenie i aktualizacja teczek akt osobowych w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracowników i członków ich rodzin: Precyzyjne przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych, w tym formularzy ZUS, dotyczących nowych zatrudnień, zmiany danych osobowych czy składania wniosków o świadczenia rodzinne.

3. Sporządzanie dla pracowników zaświadczeń i innych dokumentów: Profesjonalne przygotowywanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia i pracy pracowników.

4. Obsługa ZUS PUE w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich pracowników: Efektywne zarządzanie elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników poprzez system ZUS PUE, włączając w to rejestrację, monitorowanie i archiwizację dokumentów.

5. Opracowywanie raportów na rzecz organów administracji publicznej: Terminowe przygotowywanie i składanie wszelkich wymaganych raportów i deklaracji kadrowych do organów administracji publicznej, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

6. Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta: Indywidualne sporządzanie raportów i zestawień kadrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb i wymagań klienta, umożliwiających lepsze zarządzanie personelem.

7. Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów: Zapewniamy wygodny i bezpieczny system elektronicznej wymiany danych oraz zatwierdzania dokumentów kadrowych, co ułatwia klientom dostęp do aktualnych informacji i przyspiesza procesy administracyjne związane z personelem.