Controling kadr i płac

Controling kadr i płac w spółce z o.o.

Controling kadr i płac to kluczowy obszar działalności naszego biura rachunkowego, który zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu personelem i płacami. Nasze usługi w zakresie Controlingu Kadr i Płac obejmują:

  1. Elektroniczne teczki akt osobowych: Profesjonalne prowadzenie elektronicznych teczek akt osobowych pracowników, zapewniając kompletną dokumentację personalną zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Miesięczny monitor sytuacji kadrowo-płacowej: Regularne przekazywanie klientom usystematyzowanego zestawienia informacji na temat zatrudnionych pracowników, uwzględniającego kompletność ich dokumentów oraz aktualny stan zatrudnienia i wynagrodzeń.

  3. Miesięczny monitor spraw kadrowo-płacowych w toku: Świadczenie usługi informacyjnej, która podsumowuje aktualny stan spraw urzędowych i administracyjnych dotyczących pracowników, w tym statusu pozwoleń i legalizacji pobytu.

  4. Controling kadrowo-płacowy: Regularne kontrolowanie terminów kończących się umów, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami i minimalizując ryzyko związane z zarządzaniem personelem.

  5. Możliwość dopasowania usługi do potrzeb Klienta: Elastyczne podejście do świadczenia usług, umożliwiające dostosowanie zakresu i formy obsługi do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.

Dzięki naszym usługom w obszarze Controlingu Kadr i Płac, nasi klienci mogą skupić się na prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że zarządzanie personelem i płacami odbywa się w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami branżowymi.