Płace

Płace w spółce z o.o.

W obszarze płac oferujemy kompleksową gamę usług, zapewniając naszym klientom profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

  1. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników: Precyzyjne i terminowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami o pracę. Dbamy o uwzględnienie wszystkich składników wynagrodzenia, premii, dodatków oraz potrąceń.

  2. Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Profesjonalne obliczanie i potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi i przepisami prawa.

  3. Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT: Sporządzanie kompleksowych rocznych deklaracji podatkowych PIT dla pracowników, zapewniając terminowe i zgodne z prawem złożenie dokumentów w odpowiednich organach podatkowych.

  4. Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji do ZUS, PFRON oraz PPK: Profesjonalne sporządzanie i wysyłka wszystkich niezbędnych deklaracji i dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Zakładu Pracy Powszechnej (PPK), zapewniając klientom terminowe i zgodne z przepisami rozliczenia.

  5. Bieżący kontakt z organami administracji publicznej: Zapewniamy ciągły kontakt z organami administracji publicznej w sprawach związanych z płacami i rozliczeniami podatkowymi, odpowiadając na wszelkie zapytania i dokumentując wszelkie działania w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa.

Dzięki naszej kompleksowej obsłudze płac, nasi klienci mogą być pewni, że wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników są prowadzone w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniając spokój umysłu i pełne spełnienie obowiązków pracodawcy.