Księgi Handlowe

Księgi handlowe w spółce z o.o.

Księgi handlowe stanowią fundamenty systemu księgowego każdej firmy, zapewniając rzetelne odzwierciedlenie jej działalności finansowej oraz zgodność z przepisami prawa. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową, obejmującą następujące działania:

1. **Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności:** Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy otwarciu i prowadzeniu ksiąg rachunkowych od pierwszego dnia działalności klienta.

2. **Bieżąca dekretacja operacji gospodarczych:** Systematyczne księgowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i przepisami prawa.

3. **Sporządzanie rozliczeń podatkowych CIT, VAT, VAT-UE:** Precyzyjne obliczanie i deklarowanie należności podatkowych oraz przygotowywanie rozliczeń CIT, VAT i VAT-UE.

4. **Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia:** Dokładne rejestrowanie wszystkich aktywów trwałych i wyposażenia, wraz z monitorowaniem ich wartości i amortyzacją.

5. **Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP:** Terminowe przygotowywanie i składanie sprawozdań statystycznych zgodnie z wymaganiami organów regulacyjnych.

6. **Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:** Kompleksowe przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje, zapewniające pełny obraz finansowej sytuacji firmy.

7. **Uzgadnianie sald zobowiązań i należności:** Monitorowanie i uzgadnianie sald zobowiązań i należności w celu zapewnienia poprawności danych księgowych.

8. **Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu:** Profesjonalne przygotowywanie zeznań podatkowych na koniec roku podatkowego.

9. **Bieżący kontakt z organami administracji publicznej:** Skuteczne reprezentowanie klienta w kontaktach z organami administracji publicznej w sprawach księgowych i podatkowych.

10. **Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta:** Indywidualne przygotowywanie raportów i zestawień finansowych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

11. **Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów:** Zapewniamy wygodny i bezpieczny system elektronicznej wymiany danych oraz zatwierdzania dokumentów, co ułatwia klientom dostęp do aktualnych informacji księgowych i finansowych oraz przyspiesza procesy decyzyjne.