Postępowania sądowe

Postępowania Sądowe i Sądowo-Administracyjne

Głównym zadaniem sądownictwa administracyjnego jest kontrola działalności administracji publicznej, oparta na kryterium legalności, czyli zgodności z prawem. W ramach postępowania sądowo-administracyjnego, we współpracy z doświadczonymi pełnomocnikami, oferujemy m.in.:

1. Przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentowanie klienta na rozprawach.
2. Sporządzanie wniosków w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego oraz składanie zażaleń na decyzje wojewódzkich sądów administracyjnych w przypadkach wpadkowych.
3. Przygotowywanie skarg o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

Dzięki naszemu wsparciu Klienci mogą skutecznie bronić swoich praw i interesów przed sądami administracyjnymi, zapewniając sobie profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie procesu.