Rozporządzenie RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Oferujemy kompleksowe wsparcie w wdrożeniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w przedsiębiorstwach, uwzględniając specyfikę działania danej branży oraz indywidualne potrzeby klientów. Nasze działania obejmują:

1. Identyfikację wymagań prawnych: Przeprowadzamy szczegółową analizę przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, uwzględniając specyfikę działalności klienta. Na tej podstawie identyfikujemy konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo.

2. Ewentualny audyt i sporządzenie listy kontrolnej: Dla funkcjonujących już podmiotów przeprowadzamy audyt, mający na celu ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Na podstawie wyników audytu sporządzamy listę kontrolną, która stanowi podstawę do dalszych działań.

3. Opracowanie całościowej dokumentacji: Na podstawie identyfikowanych wymagań i wyników ewentualnego audytu opracowujemy kompleksową dokumentację zgodną z RODO. Obejmuje ona m.in. politykę prywatności, klauzule informacyjne, procedury ochrony danych osobowych oraz umowy powierzenia przetwarzania danych.

4. Wdrożenie i przeszkolenie personelu: Pomagamy w wdrożeniu opracowanej dokumentacji oraz zapewniamy szkolenia dla personelu, aby zapewnić zrozumienie zasad ochrony danych osobowych i przestrzeganie wymogów RODO na wszystkich szczeblach organizacji.

Dzięki naszym usługom, klient może mieć pełne przekonanie, że jego znak towarowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i skutecznie chroniony przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich. Nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie w obszarze ochrony własności intelektualnej pozwalają nam nie tylko skutecznie wspierać klientów w procesie rejestracji ich znaku towarowego, ale także zapewnić im spokój umysłu i pewność prawną w prowadzeniu ich działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują nie tylko samo zgłoszenie znaku towarowego, ale również kompleksową analizę jego zdolności rejestracyjnej oraz weryfikację istniejących znaków podobnych, które mogłyby stanowić przeszkodę w rejestracji. Ponadto, monitorujemy stan zgłoszenia znaku towarowego, aby klient mógł być na bieżąco informowany o jego statusie. Nasz profesjonalny zespół jest gotowy do udzielenia wsparcia w przypadku wszelkich pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony znaku towarowego.