Prawo Pracy

Prawo pracy

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa pracy, obejmujący kompleksowe wsparcie w różnorodnych kwestiach związanych z relacjami pracowniczymi. Nasze działania obejmują:

1. Opracowywanie wzorcowych umów: Projektujemy wzorcowe umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzule o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, kontrakty menedżerskie oraz umowy dotyczące telepracy i inne. Dopasowujemy je do specyfiki branży i potrzeb klienta, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sporządzanie regulaminów pracy: Tworzymy regulaminy pracy i wynagradzania dostosowane do wymogów prawnych i specyfiki działalności klienta. Zapewniamy kompleksową analizę i konsultacje w zakresie regulaminów, aby zapewnić ich zgodność z przepisami prawa.

3. Opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników: Oceniamy systemy premiowania i wynagradzania pracowników pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy. Nasze opinie obejmują również ocenę systemów ocen okresowych, mając na celu zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

4. Projektowanie uchwał dotyczących wynagrodzeń członków zarządu: Pomagamy w projektowaniu i opracowywaniu uchwał dotyczących wynagrodzeń członków zarządu, zapewniając zgodność z przepisami prawa korporacyjnego oraz prawem pracy.

5. Bieżące porady prawne: Udzielamy bieżących porad prawnych w zakresie prawa pracy, obejmujących m.in. ustanie i modyfikację stosunków pracy, naruszenie zakazu konkurencji, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zatrudnianie cudzoziemców, w tym legalizacje pobytów.

6. Opracowywanie kompleksowych opinii prawnych: Przygotowujemy kompleksowe opinie prawne w sprawach związanych z prawem pracy, obejmujące analizę i ocenę różnych aspektów prawnych oraz udzielamy rekomendacji dotyczących dalszych działań.

7. Pomoc w załatwianiu spraw trudnych przed US i ZUS: Wspieramy klientów w załatwianiu spraw szczególnie trudnych przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym udzielamy pomocy w sprawach dotyczących pomocy de minimis, układów ratalnych i innych.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki branży, w której działa. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala naszym klientom skutecznie zarządzać relacjami pracowniczymi oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy.